top of page

Waarom bemiddeling?

Iedereen wordt vroeg of laat geconfronteerd met conflicten en discussies. 

 

Deze conflicten duiken op in de familiale sfeer waar oud-geliefden plotseling met getrokken messen tegenover elkaar staan wanneer het bijvoorbeeld gaat over een regeling voor de kinderen of de verdeling van het opgebouwde vermogen.

Broers of zussen gunnen elkaar het licht in de ogen niet meer bij de verdeling van de nalatenschap van moeder en/of vader.

 

Ook ondernemingen zien zich verongelijkt door een handelspartner welke nalaat een factuur te betalen, een bouwwerk die niet correct is opgeleverd of een levering van handelsgoederen welke gebreken vertonen.

 

Ruzies tussen aandeelhouders, zaakvoerders, … kunnen de onderneming verlammen met rampzalige gevolgen voor de verdere toekomst van de onderneming.

 

Bij elk van deze conflicten doet men traditioneel beroep op een advocaat, scherpt men de messen en tracht men het conflict op te lossen door “zijn eigen gelijk” voor de rechter te halen.

 

Verschillende meningen en tegenovergestelde belangen liggen aan de basis van het ontstaan van conflicten. Elk heeft daarbij zijn “eigen waarheid”. In een klassieke juridische procedure denkt men in winnaars en verliezers.

 

Bemiddeling is een volwaardig alternatief voor de klassieke gerechtelijke procedure. Het laat toe op een vrijwillig manier, in alle vertrouwen en onder leiding van een onafhankelijke, onpartijdige en erkende bemiddelaar een conflict op te lossen.

 

De nieuwe bemiddelingswet van toepassing sinds 2018 maakt het mogelijk dat mensen en ondernemingen nu zélf hun conflicten oplossen met de bijstand van een erkende bemiddelaar. In sommige gevallen kan nu ook de rechtbank de partijen in een procedure verplichten een bemiddeling op te starten.

 

Bemiddeling laat ex-partners toe elkaar terug te zien als ouders waarbij het belang van de kinderen terug centraal komt te staan. Ondernemingen herstellen hun vertrouwen in elkaar en creëren vervolgens een win-win situatie. Aandeelhouders stellen het voortbestaan en de groei van de onderneming terug op de eerste plaats en vinden nieuwe opportuniteiten.

 

De voordelen van bemiddeling zijn de volgende:

  1. Onderhandelingen en de besprekingen verlopen vertrouwelijk en in alle discretie

  2. Vrijwilligheid waarbij u zélf beslist

  3. Sneller en goedkoper dan een traditionele rechtszaak voor de rechtbank

  4. Onder leiding van een ervaren, onafhankelijke, onpartijdige en een door de Federale Bemiddelingscommissie erkende bemiddelaar

  5. Gedragen oplossingen waarmee conflicten geheel of minstens gedeeltelijk worden opgelost.

bottom of page